Hopp til hovedinnhold

Aktuelt


sommerferie 2023

7. juni 2023 kl. 10:56

Legekontoret er stengt pga sommerferie ukene 27,28 og 29. Dr lerner Legekontor er vikar for oss i denne perioden.
 
Vi ønsker alle våre pasienter en god sommer.

fysisk oppmøte time for A og B resepter

24. april 2023 kl. 14:32

Fra og med 01.05.23. innføres det nye rutiner for foreskriving av medikamenter tilhørende gruppene A – og B-preparater. (Hovedsakelig vanedannende legemidler). Dette er basert på Nasjonal veileder for vanedannende legemidler utgitt fra Helsedirektoratet.

Endringene kommer etter alvorlig tilsynssak i vår nabokommune; Nord-Odal.

NYE RUTINER fra 01.05.2023:

– Ordinering av vanedannende legemidler skal bare skje på medisinsk indikasjon. Dvs. alle indikasjoner blir re-vurdert.

– Ordinering av vanedannende legemidler skal bare skje via legetime.  Alle må møte fysisk til time både til førstegangs foreskrivning og fornyelse av en resept.

– Ved langvarig bruk av vanedannende legemidler skal lege vurdere avslutning. Det skal forsøkes nedtrapping med mål om avslutning av langvarig bruk av vanedannende legemidler.

 

Vil du bytte fastlege? her er oppskriften

26. januar 2022 kl. 13:08

Vi har kapasitet for nye pasienter.'

Bytt fastlege

Trykk her for å komme til Helsenorge.no hvor du kan bytte fastlege. På siden skroller du ned til hvor det står "Søk på navnet til fastlegen du vil bytte til"

?

Gratis influensavaksine til målgruppene, Hvem bør vaksinere seg ?

6. oktober 2021 kl. 13:40

Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for alvorlig influensasykdom.

Personer i følgende risikogrupper bør ta influensavaksine årlig: 

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år
 • Barn og voksne med:
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma),
  • hjerte- og karsykdom (annet enn velregulert høyt blodtrykk),
  • diabetes type 1 og 2
  • leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet og/eller hostekraft
  • nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. organtransplanterte, kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer)
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (f.eks. personer med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik som ikke er klassifisert annet sted

Influensavaksinering 2021/2022 fra og med uke 40

30. september 2021 kl. 15:39

Dette er målgruppene i influensavaksinasjonsprogrammet:

• personer over 65 år • beboere i omsorgsboliger og sykehjem

• barn, unge og voksne med ulike kroniske sykdommer

• personer med kroppsmasseindeks over 40

• gravide i 2. og 3. trimester • prematurt fødte barn, spesielt barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til fem år.

• helsepersonell og andre ansatte i helse- og omsorgstjenesten med pasientkontakt

• husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar

• svinerøktere og personer med jevnlig kontakt med levende griser

Vi har feriestengt uke 30 og 31

7. juli 2021 kl. 21:17

Legekontoret har feriestengt uke 30 og 31. Ved behov for akutt hjelp ring legevakt 116117 eller 1-1-3.Dr Lerner legekontor er vikar, men likevel alle henvedelser (resept, sykemelding osv) gjennom Helsenorge.no blir behandlet av Reza under feriestengningen. 

Legekontoret vil ikke bli tildelt koronavaksiner i ferieukene. Vaksineringen vil fortsette som normalt fra uke 32.

Reza Samimi legeri har flyttet

2. mai 2021 kl. 11:07

Reza Samimi legeri har flyttet inn i nye lokaler ved Grue Helsetun. Fra mandag 03.mai.2021 tar vi deg imot på den nye lokaliteten som ligger på baksiden av Grue Helsetun.

Nye Besøksadresse : Finnskogvegen 139, 2260 Kirkenær

 Tlf nummer 62942212

Flytting av legekontoret 03.mai.2021

29. april 2021 kl. 09:51

Reza Samimi Legeri fått tilbud om ny lokalitet fra første mai 2021.

Vi tar nye kontoret i bruk på Finnskogvegen 139 fra mandag av.

Påskeuken og flytting ! Noe som ikke ble realisert dessverre !

26. mars 2021 kl. 22:37

Til alle pasienter som bruker Reza

I begynnelsen av mars 2021, måtte vi egentlig flytte til det nye lokalet som vi ble lovet av kommunen,men kommunen har ikke klart å finne et egnet sted hittil nå. 

Vi har stengt kontoret i påskeuken likevel, mens jeg sitter hjemme og er tilgjengelig for pasienter, men over nettet.

Bruk helst Helsenorge.no

God påske

 

 

Koronavaksinasjon er i gang ved Dr Samimi legekontor fra i dag av

28. januar 2021 kl. 15:54

Vi Vi tar kontakt med våre pasienter om vaksinen i prioritert rekkefølge. Vaksinen gis gratis.


Prioriteringsrekkefølge: 

1) Beboere i sykehjem og omsorgsboliger

2) Eldre over 85 år

3) Eldre over 75 år og deretter de over 65 år

4) Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før.

Vaksineringsdager

15. oktober 2020 kl. 12:29

På grunn av corona-situasjonen må vi år gjennomføre vaksinering på nærmere angitte datoer og med andre rutiner enn tidligere år. Vaksineringen gjøres på følgende datoer:

Torsdag 15.10.2020 og Fredag 16.10.2020

Dersom vi ser at det er behov for flere vaksineringsdager kommer vi tilbake til dette.

FORSTERKET VAKSINE KOMMER I NOVEMBER

8. oktober 2020 kl. 12:40

 

I år får beboere over 65 år i sykehjem og omsorgsboliger tilbud om forsterket vaksine – Fluad. Fluad har bedre effekt for eldre enn den tradisjonelle vaksinen, Enkelte hjemmeboende personer over 80 år med stort hjelpebehov vil også få tilbud om Fluad fra kommunen.

Det er viktig at de som får tilbud om Fluad ikke tar den tradisjonelle vaksinen først. Er du usikker på om du skal ha forsterket vaksine, bør du kontakte din fastlege.

Influensavaksinering høsten 2020

7. oktober 2020 kl. 12:06

Vi starter influensavaksinering fra torsdag 8. oktober. På grunn av koronapandemien vil det ikke bli mulighet for drop-in i år. Vaksine kan settes i forbindelse med planlagt legetime som du skulle hatt, alternativt kan man settes opp på et eget vaksineringstidspunkt ved å ta kontakt med legesenteret. Send gjerne en eKontakt til resepsjonen via helsenorge.no for å få et tidspunkt. Vi setter opp egne dager til dette.

Vaksinering er forbeholdt risikogrupper frem til 1. desember. Egenandelen for risikogruppene er 50 kr. For pasienter med frikort er vaksinen gratis.

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom, og anbefales derfor influensavaksine:

– Alle fra og med fylte 65 år
– Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
– Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om vaksine
– Barn og voksne med diabetes mellitus type 1 og 2, kronisk lungesykdom (inkludert astma), kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon, kronisk leversvikt, kronisk nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet, nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling av sykdom (f.eks. kreft, HIV, reumatoid artritt og andre sykdommer), svært alvorlig fedme (KMI over 40), annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

– Helsepersonell som har pasientkontakt
– Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
– Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser